Dezinsekcia

je likvidácia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov – hmyzu (šváb, rus, blcha, ploštica, mravec, mucha). Prevažne sa jedná o hmyz žijúci v blízkosti človeka, ktorý má hygienický význam, prenáša choroby alebo spôsobuje škodu.
Väčšina hmyzu má schopnosť veľmi dynamického rozmnožovania. Preto každú dezinsekciu vykonávame systematicky a preto odporúčame už od začiatku preventívne opatrenia. Vykonávame dezinsekciu formou postreku, náterom, poprašovaním, rozkladaním nástrah. Nami požívané prípravky pri jemno rozptylovej aplikácii neznečisťujú podlahy, koberce, steny, vnútorné zariadenia a takmer vôbec nezapáchajú.
Spôsoby výkonu dezinsekcie:
– formou postreku
– náterom
– poprašovaním
-rozkladaním nástrah
Prečo vykonávať dezinsekciu?
– zbavíte sa nepríjemne dotieravého hmyzu
– znížite riziko prenosu ochorení z hmyzu
– zabránite kontaminácii Vašich priestorov
– je to legislatívne stanovené