Dezinfekcia

je proces likvidácie mikroorganizmov a choroboplodných zárodkov. Aj keď si to neuvedomu-jeme, denne sme v kontakte s miliónmi baktérií. Mnohé z nich sú pôvodcami chorôb a infekcií.
Na dezinfekciu používame postrekové a chemické prípravky, ktoré je možné aplikovať aj za prevádzky v nemocniciach, reštauráciách alebo školách.
Dezinfekciu je možné vykonať aj bez zastavenia behu prevádzky. Používame chemikálie bez negatívnych dopadov na okolité prostredie a s minimálnym zápachom. Pre dezinfekcii je nutné myslieť aj na prevenciu. Hlavne v reštauračných, nemocničných a školských zariadeniach je nevyhnutné pravidelne preventívne dezinfikovať priestory.

Prečo vykonávať dezinfekciu?
– zabránite šíreniu patogénnych mikroorganizmov
– dôkladnou a profesionálne vykonanou dezinfekciou sa zníži riziko infekcie a prenosu ochorení