Deratizácia

je proces likvidácie a regulácie škodlivých hlodavcov ako sú potkany alebo myši. Pod pojmom deratizácie rozumieme teda komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavec spôsobuje.
Deratizačné nástrahy kombinujeme podľa prostredia a potreby v rôznych formuláciách (napr.: granule, voskové bloky, kombinované nástrahy, odchytové pasce, atd.) a ukladáme zväčša do jedových staničiek. Pri ukladaní nástrahy do jedových staničiek sa každá stanička označí poradovým číslom.

Spôsoby výkonu deratizáci:
– kladením požerových nástrah
– odchytovými pascami

Deratizácia je dôležitá, pretože škodcovia spôsobujú:
– mnoho infekčných chorôb (salmonela, toxoplazmóza, žltačka atď.)
– hospodárske škody požieraním
– znehodnocujú suroviny a výrobky