Upratovací servis

Naša spoločnosť disponuje technológiou na čistenie povalových priestoroch po neželaných návštevní-koch. Zabezpečujeme likvidáciu a čistenie po holuboch (mŕtve holuby a holubí trus) ako aj montáž preventívnych ochranných prvkov proti holubom a inému vtáctvu (sieťové systémy a hrotové systémy).
Vypratanie takéhoto odpadu je dôležité pre ochranu stavieb (pri znečistení dreveného krovu trusom hrozí vážne poškodenie dreva hnilobou) a zároveň aj pre ochranu ľudí. Trus predstavuje ideálne prostredie pre šírenie rôznych baktérií a choroboplodných zárodkov. Veľké nebezpečenstvo a zdroj infekcií v tomto prípade predstavujú parazity, ktoré žijú v spoločnosti holubov. Aby sme docielili obnovenie hygienickej čistoty je nutné po vyprataní priestorov vykonať aj dezinfekciu a dezinsekciu.

WALSER TopCleaner

Vyvinutý špeciálne na odstraňovanie hrubých nečistôt a žuvačiek z horizontálnych povrchov.

walser_top_cleaner_448_01  walser_top_cleaner_448_02  walser_top_cleaner_448_03

Čistí:

žuvačky, decht, živice, oleje

Všetky povrchy:

Asfalt, betón, zámkovú dlažbu, kamenné a žulové dlažby, dlaždice gumené podlahy, plastové podlahové krytiny a iné.

Trojstupňové čistenie:

Pôsobenie pary
Čistiaci prostriedok
Termomechanické čistenie.

Veľkoplošné, hĺbkové, rýchle a šetrné.

Čistenie priemyselných zariadení:

Odstraňovanie znečistených strojov od oleja a iných mastných nečistôt

priemysel-1   priemysel-2   priemysel-3   priemysel-4

Čistenie podláh verejného priestranstva:

Odstraňovanie žuvačiek a hrubej nečistoty

dlazba    dlazba-2   dlazba-3