Deratizačné služby

Facility management

Pomocné práce

Facility management

Letná a zimná údržba

zabezpečujeme kosenie trávnatých plôch, orezávanie a výrub drevín, rekultiváciu zanedbaných záhrad a likvidáciu drevného odpadu štiepkovaním alebo mulčovaním. V súčasnosti sa staráme o zeleň na plochách s celkovou výmerou vyše 300 ha. V zimných mesiacoch zabezpečujeme komplexnú zimnú údržbu ciest, chodníkov a parkovísk vrátane solenia a odpratávania snehu.

Čistiace a upratovacie služby

Poskytujeme služby pravidelného upratovania, od navrhnutia upratovacieho plánu, použitia vhodných čistiacich prostriedkov, nástrojov a zariadení . Poskytujeme tiež promptné riešenia operatívnych úloh, ako je jednorazové upratovanie, tepovanie, umývanie okien a fasád, služby starostlivosti o vonkajšie i vnútorné priestory.

Takisto vieme zabezpečiť komplexné čistenie a umývanie osobných motorových vozidiel vrátane umývania a čistenia exteriéru, interiéru, renovácie svetiel a strojového leštenia.

Remeselné údržbárske činnosti

Vykonávame údržbárske práce na objektoch a zariadeniach a to vrátane zámočníckych, stolárskych, vodárenskych a elektrikárskych prác.