Cenník našich služieb:

Veľa zákazníkov, ktorí nás oslovili po prvý krát, sa pýta, koľko budú platiť celkovo za naše práce. Aj v tomto prípade vychádzame v ústrety našou formou vypracovania celkovej ceny za vykonané práce po obhliadke objektu či prevádzky. Na základe toho sa určí celkový technologický postup, voľba prípravkov, finančný rozpočet a termín vykonania prác.

Tieto služby sa vykonávajú na počkanie, v prípade väčších objektov do 24 hodín.